Często nie wiadomo jak zakwalifikować dany odpad. Poniżej krótki opis najczęściej „produkowanych” odpadów:

Nieczystości komunalne – to odpady powstające w gospodarstwach domowych, także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych,

Odpady komunalne wielkogabarytowe – to odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być zbierane w typowych pojemnikach na odpady (są to m.in. meble, sprzęt AGD, wózki dziecięce itp.),

Odpady mokre - czyli czyste (wydzielone z pozostałej masy) są to odpady ulegające biodegradacji - przeznaczone do kompostowania tj. - odpady kuchenne, resztki i obierki z owoców i warzyw, skoszona trawa i zgrabione liście, drewno (o gabarytach umożliwiających umieszczenie w pojemniku lub worku), fusy z kawy i herbaty, skorupki jajek, mokry papier lub karton (karton i papier bez dodatków innych materiałów np. folii),

Odpady suche - czyli reszta odpadów pozostałych po wyselekcjonowaniu części odpadów ulegających biodegradacji tj. - papier, tektura, szkło, tworzywa sztuczne, folia, puszki, opakowania wielomateriałowe (np. kartoniki po mleku lub sokach), tekstylia,

Czysty gruz - odpady betonu, cegły, odpadów ceramicznych bez domieszek innych śmieci. Czystym gruzem NIE SĄ płyty kartonowo-gipsowe i inne elementy zawierające gips,