W okresie zimowym oferujemy utrzymanie placów, dróg, chodników i terenów przyległych.